همایش علمی جوشکاری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صدای گوگان_ گوگان سسی، ششمین کنفرانس بین‌المللی علمی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گوگان_ گوگان سسی، این کنفرانس علمی همزمان با بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش‌های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی با حضور دانشمندان، استادان، صنعتگران، دانشجویان، محققان، پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه از داخل کشور و از هشت کشور‌ خارجی و با مشارکت انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیر مخرب ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد.

این کنفرانس با هدف ارائه و به اشتراک گذاری آخرین یافته های نوین جوشکاری و بررسی مشکلات این رشته ترتیب یافته بود.