قطع درختان بلوار گوگان

رئیس حوزه قضایی بخش گوگان به ماجرای قطع درختان بلوار گوگان ورود کرد

صدای گوگان_ گوگان سسی، قطع درختان سبز بلوار گوگان در کنار درختان خشک شده این بلوار گلایه های شهروندان را به دنبال داشت که اکنون برای شفاف سازی ماجرا، رئیس حوزه قضایی ورود کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گوگان سسی_ صدای گوگان، روز سه شنبه ۸ خرداد ماه سال جاری گزارش های مردمی حکایت از آن داشت که در بلوار قدیمی گوگان درختان سبز و تنومند در کنار درختان خشک شده قطع شده اند که این موضوع هم در فضای حقیقی و هم در فضای رسانه ای واکنش های بسیاری در پی داشت و قلب دوستداران طبیعت را به درد آورده است و اکنون سید مهدی سجادی رئیس حوزه قضایی بخش گوگان به ماجرا ورود کرده و در نامه ای به شهرداری گوگان خواستار علت قطع درختان سبز بلوار قدیمی گوگان شده است.