نتایج انتخابات خانه‌ مطبوعات آذربایجان شرقی

نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌ مطبوعات آذربایجان شرقی اعلام شد

صدای گوگان، ششمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی برگزار شد و با مشارکت 75.18 درصدی اعضای این خانه، منتخبان این دوره مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری صدای گوگان،ششمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی برگزار شد و با مشارکت ۷۵.۸ درصدی اعضای این خانه، منتخبان این دوره مشخص شدند.

از میان ۲۷۸ عضو حائز شرایط شرکت در این دوره از انتخابات ۲۰۹ نفر معادل ۷۵.۱۸ درصد اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در انتخابات رای دادند.

در این دوره از انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی ۲۶ نفر نامزد حائز شرایط با هم رقابت کردند.

*نمایندگی مدیران مسوول

داود هوشیار ۱۲۱ رای عضو اصلی

حمیده بردباری ۱۰۱ رای عضو اصلی

مرتضی شفیعی ۶۲ رای عضو علی البدل

 

*نمایندگی خبرنگاران

محمدرضا علی اشرفی ۱۲۸ رای عضو اصلی

علی حسین حسنی توفیقی ۱۰۵ رای عضو اصلی

مهدی جمالی ۷۹ رای عضو اصلی

شاهین محمودی ۵۸ رای عضو علی البدل

زهرا حسین زاده ۵۴ رای عضو علی البدل

 

*نمایندگی روزنامه های سراسری

احمد مرادپور با ۱۲۸ رای عضو اصلی

علی محمدرضا محمدپور ۴۷ رای عضو علی‌البدل

 

*نمایندگی خبرگزاری‌ها

اسد بابایی ۱۳۵ رای عضو اصلی

رضا حلیمی ۴۳ رای عضو علی‌البدل

*بازرسان

علی سلیمی ۱۱۷ رای عضو اصلی

محمدحسن علملو ۴۳ رای عضو اصلی

حمید حمیدی ۲۵ رای بازرس علی البدل