درخشش خبرنگاران منطقه گوگان

درخشش خبرنگاران منطقه در مهمترین انتخابات رسانه ای آذربایجان شرقی

صدای گوگان-گوگان سسی، نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌ مطبوعات آذربایجان شرقی که امروز با مشارکت بالای ۷۵ درصدی تمامی مدیران رسانه ای و خبرنگاران سراسر استان برگزار گردید، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای گوگان-گوگان سسی، در این دوره از انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی ۲۶ نفر نامزد حائز شرایط با هم رقابت کردند که نتایج زیر حاصل شد.

*بخش خبرنگاران

محمدرضا علی اشرفی تیمورلویی ۱۲۸ رای عضو اصلی

علی حسین حسنی توفیقی ۱۰۵ رای عضو اصلی

مهدی جمالی گوگانی ۷۹ رای عضو اصلی

شاهین محمودی ۵۸ رای عضو علی البدل

زهرا حسین زاده ۵۴ رای عضو علی البدل

 

*نمایندگی خبرگزاری‌ها

اسد بابایی ۱۳۵ رای عضو اصلی

رضا حلیمی گوگانی ۴۳ رای  عضو علی‌البدل